Kontrola kvality

Důraznou kontrolou kvality v průběhu celého výrobního procesu zajišťujeme požadovanou jakost a funkčnost každého výrobku. 

Každý výrobek prochází těmito fázemi kontroly kvality:

1. Kvantitativní a kvalitativní přejímka dřevní hmoty při nákupu dřeva a před jeho pořezem.

2. Třídění materiálu bezprostředně po pořezu.

3. Kontrola a třídění kvality materiálu při krácení a kapování.

4. V průběhu výroby kontroluje jakost konkrétní pracovník a namátkově vedoucí pracovníci.

5. Výrobky jsou stohovány, jednotlivé stohy jsou označeny štítkem se jménem pracovníka, který za kvalitu odpovídá.

6. Následuje závěrečná kontrola palet při expedici pracovníkem a proškoleným řidičem.

 

Naším cílem je spokojený zákazník.