Lesnictví

Lesnictví

Společnost OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o. zajišťuje kompletní lesnické práce, pěstební i těžební, na vlastních cca 110 ha lesa.

Lesnické práce provádíme v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Ohrazenice, k. ú.Příložany, k. ú. Boňov, k. ú.Ratibořice, k. ú.Jiřice. Těžební práce realizujeme i na vysoutěžených jednotkách LČR s. p. a spolupracujeme se soukromými vlastníky.