Projekty / dotace

Projekty / dotace

„Úspory energie u společnosti OBALFRUKT, dřevařská výroba, spol. s.r.o.“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019684

 

Předmětem projektového záměru: „Úspory energie u společnosti OBALFRUKT, dřevařská výroba, spol. s.r.o.“, je realizace investic vedoucí ke snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů a modernizaci soustav osvětlení v provozních budovách. Konkrétně se jedná o výměnu technologie štěpkovače včetně podavače, instalaci LED osvětlení ve výrobní hale a instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu výrobní haly.

Hlavním přínosem pro společnost OBALFRUKT, dřevařská výroba, spol. s.r.o., je dosažení významného snížení energetické náročnosti výrobních provozů a realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Projektový záměr je financován za podpory EU.